Liturgia Wielkiego CZWARTKU

Turyferariusz* – Tomasz Winecki (LEKTOR)
Nawikulariusz* – Stefan Kasperowicz (LEKTOR)
Akolici – Kacper Polutycki i Mateusz Mondry (MINISTRANCI STARSI)
Krucyferariusz* – P. Krzysztof Dancewicz (SLD)

Lektor I – P. Bogusław Strzała (SLD)
Psalm – P. Bogusław Doroszko (CEREMONIARZ /SLD)
Lektor II – P. Radosław Matuszak (SLD)

Ceremoniarze (usługujący CELEBRANSOWI) – Michał Zięba i P. Bogusław Doroszko

Komentarze – Adam Kraśnianka

Ceremoniarz nadzorujący – Tadeusz-Jan Moska

TURYFERARIUSZ* – Osoba mająca TRYBULARZ (kadzidło)
NAWIKULARIUSZ* – Osoba mająca łódkę
KRUCYFERARIUSZ* – Osoba niosąca krzyż procesyjny