Liturgia Wielkiego PIĄTKU

DZIŚ WYJŚCIE  B_E_Z  KRZYŻA, ŚWIEC I KADZIDŁA
Ceremoniarze (usługujący CELEBRANSOWI) – Tadeusz Moska i P.Radosław Matuszak

Komentarze – Tomasz Winecki

Ceremoniarz nadzorujący – Michał Zięba

Krzyż 1 – Maciej Brzozowski, Mateusz Torchała, Bartek Matuszak
Krzyż 2 – Stefan Kasperowicz, Mikołaj Burdziak
Krzyż 3 – Piotr Seweryn, Tymoteusz Doroszko

Lektor 1 – P. Stanisław Jednoróg
Lektor 2 – Piotr Seweryn
Psalm – P. Bogusław Doroszko

Ministranci nadzorujący Adoracje Krzyża w GŁ. Nawie – Mateusz Mondry i Jakub Godlewski

Męka Pańska :
+ CELEBRANS
E – P. Bogusław
I – P. Radosław Matuszak
T – P.Bogusław i P.Radosław