Zachęcamy WSZYSTKICH Ministrantów, Lektorów i Ceremoniarzy z LSO oraz Panów z SLD do licznego uczestnictwa w Nabożeństwach Majowych.