Pierwsza zbiórka dla ministrantów
odbędzie się dnia 10 września 2016r.
o godzinie 11:30.
Bardzo prosimy o obecność
i punktualne przybycie.