Pierwsza zbiórka dla
Służby Liturgicznej Dorosłych
odbędzie się dnia 28 września 2016r.
o godzinie 20:00.
Bardzo prosimy o obecność
i punktualne przybycie.