rozaniec10

Zachęcamy całą
Liturgiczną Służbę Ołtarza
do obecności na
nabożeństwach różańcowych
w październiku.