Wraz z kończącym się semestrem przygotowano specjalne zaświadczenia dla Ministrantów. Przedmiotowy system oceniania z lekcji religii zakłada, że ocenie ucznia podlega jego postawa i współpraca z Parafią, w związku z tym katecheta powinien uznać zaświadczenie za wiążące i na jego podstawie wystawić ocenę cząstkową, która ma wpływ na ocenę semestralną i końcoworoczną (jeśli jednak zrobi inaczej – nie warto się kłócić).

Zaświadczenia w tym tygodniu można odbierać u x.Opiekuna (ks. Adama) :
– czwartek (godz. 19:00 – 21:00)
– piątek (godz. 19:00 – 21:00)
– sobota (godz. 8:00 – 11:00)
– niedziela (po Mszach świętych)
W przyszłym tygodniu na zbiórce, lub indywidualnie po wcześniejszym umówieniu się.