ŚRODA – po Nabożeństwie Fatimskim
ok. godz.: 19:30 próba przed Wielkim Czwartkiem


CZWARTEK – po Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej
próba przed Wielkim Piątkiem


SOBOTA – próba przed Wigilią Paschalną – godz.: 15:30

Obecność obowiązkowa na w/w zbiórkach dla WSZYSTKICH
chcących służyć przy ołtarzu podczas Triduum Paschalnego