4

Adoracja Krzyża
dla Liturgicznej Służby Ołtarza
dziś w godz. 21:00 – 22:00.