Przypominamy całej LSO i SLD
o obowiązku pojawienia się w kościele
na Mszy Świętej
w I jak i II dniu Świąt Wielkanocnych,
dobrze, jeśli będąc na liturgii, postanowicie służyć przy Ołtarzu Pańskim.