Miesiąc: Kwiecień 2019

Mamo, jedziemy do Ciebie!PIELGRZYMKA RODZIN KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA MŁODZIEŻY
I LITURGICZNEJ SŁUŻBY OŁTARZA

W sobotę 27 kwietnia wybraliśmy się z naszymi rodzinami Mamy.
Odwiedzając Sanktuaria w Częstochowie oraz Leśniowie.
Niektórzy z nas byli tam po raz pierwszy.

Na Jasnej Górze mieliśmy dużo czasu do własnej dyspozycji, więc każdy mógł się pomodlić, skorzystać z Sakramentu pokuty i pojednania, a także odwiedzić Arsenał, Skarbiec, Bazylikę oraz inne miejsca historyczno-muzealne.
Duże wrażenie zrobiły na nas Stacje Drogi Krzyżowej autorstwa Dudy Gracza, które nie tak dawno kontemplowaliśmy podczas Nabożeństwa Drogi Krzyżowej
w Wielki Piątek. Naszą uwagę zwróciły również piękne witraże oraz rzeźby
i malunki, szczególnie te w Bazylice.
O godzinie 14:00 uczestniczyliśmy w uroczystym odsłonięciu obrazu Matki Bożej Częstochowskiej – była to dla nas podniosła chwila. Następnie jak to wypada
u Mamy – zjedliśmy smakowity obiad w Domu Pielgrzyma im. św. Jana Pawła II
i wyruszyliśmy w dalszą podróż.

Przejechaliśmy do Leśniowa – które okazało się dla nas pięknym i urokliwym miejscem. Mogliśmy tu przez chwilę zaczerpnąć świeżego powietrza i pobyć
w ciszy. Był również czas na odpoczynek przy kawie i pysznych krówkach leśniowskich, które nie tylko stanowią przyjemność dla podniebienia,
ale i dla duszy poprzez cytaty Świętych znajdujące się na opakowaniach.
Po Sanktuarium oprowadził nas jeden z Braci Nowicjuszy Paulinów, opowiedział o historii tego miejsca, o słynącej cudami figurze Maryi, a także
o ukradzionych koronach z figurki Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus.

Punktem kulminacyjnym naszego pielgrzymowania była Eucharystia odprawiona w intencji naszych Rodzin oraz zawierzenie nas wszystkich wraz z najbliższymi Matce Najświętszej Pani Leśniowskiej, Patronce Rodzin.

Czas wspólnego pielgrzymowania upływał nam w radosnej atmosferze przeplatanej modlitwami, śpiewem i rozmowami. Mogliśmy wspólnie modlić się, ale także być jeden dla drugiego wzajemnie poznając się.ADORACJA PRZY BOŻYM GROBIE

od 21:00 do 22:00 Liturgiczna Służba Ołtarza

od 23:00 do 24:00 Służba Liturgiczna Dorosłych

*nikogo nie może zabraknąć.

ASYSTA – Wielka Sobota

WIGILIA PASCHALNA

I. LITURGIA ŚWIATŁA

1. Procesja do miejsca poświęcenia ognia – wygasza się światła w kościele. Rozpala się ognisko. Procesja przychodzi do ogniska i kapłan pozdrawia lud jak zwykle wprowadzając wiernych w liturgię Wigilii.

2. Poświęcenie ognia i przygotowanie Paschału – następuje poświęcenie ognia. Przed Celebransem staje Akolita lub Ministrant, który trzyma Paschał. Kapłan żłobi rylcem Krzyż, nad nim Alfę, pod Omegę, a na czterech polach cyfry bieżącego roku. Później umieszcza pięć gron. Teraz zapala paschał od nowego ognia. W między czasie ministranci wyciągają z ognia rozżarzone węgle do trybularza.

3. Procesja z Paschałem – po zapaleniu paschału Celebrans nakłada kadzidło do kadzielnicy. Bierze w obie ręce Paschał i wyrusza procesja do kościoła. Na czele idzie turyferarz z dymiącą kadzielnicą. Za nim niosący paschał, Koncelebransi, Ministranci i lud. Wszyscy niosą świece.

            Przy drzwiach kościoła niosący paschał zatrzymuje się i śpiewa Światło Chrystusa. Wtedy Koncelebransi zapalają świece.

            Na środku kościoła ponownie się zatrzymuje i śpiewa, wtedy już wszyscy zapalają świece od płomienia Paschału.

            Przy ołtarzu stojąc zwrócony do ludu, śpiewa po raz trzeci i teraz zapala się wszystkie światła w kościele. Paschał umieszcza się na świeczniku. Następnie nakłada się kadzidło jak przed Ewangelią.

4. Orędzie paschalne – następuje okadzenie księgi, a potem Paschału i na Ambonie lub przy pulpicie rozpoczyna się śpiew orędzia wielkanocnego. Wszyscy stoją trzymając zapalone świece.

II. LITURGIA SŁOWA

Lekcjonarz na Wigilię Paschalną będącą matką wszystkich wigilii podaje dziewięć czytań z Pisma świętego: siedem ze Starego Testamentu i dwa z Nowego (epistoła i Ewangelia).

            Po zakończeniu orędzia wielkanocnego wszyscy gaszą świece i siadają. Przed rozpoczęciem czytań kapłan zwraca się do ludu.

            Następują czytania. Lektor udaje się na ambonę i wykonuje pierwsze czytanie. Potem kantor śpiewa psalm, a lud powtarza refren. Następnie wszyscy wstają. Kapłan mówi Módlmy się, wszyscy modlą się w ciszy. Potem kapłan odmawia kolektę. I tak za każdym razem.

            Po ostatnim czytaniu ze Starego Testamentu oraz po psalmie responsoryjnym i modlitwie, która po nim następuje, zapala się świece ołtarzowe. Następnie kapłan intonuje hymn Chwała na wysokości Bogu. W czasie śpiewu biją dzwony. Po hymnie kapłan odmawia kolektę.

            Następnie jest epistoła – lektor odczytuje urywek z Listu Apostoła. Po odczytaniu epistoły wszyscy wstają. Kapłan uroczyście intonuje Alleluja, które wszyscy powtarzają. Następnie psalmista lub kantor śpiewa psalm, a lud powtarza refren Alleluja.

            Na Ewangelię nie przynosi się świeczników, można natomiast używać kadzidła. Po Ewangelii jest homilia, a po niej rozpoczyna się liturgia chrzcielna.

III. LITURGIA CHRZCIELNA

            Kapłan z posługującymi podchodzi do naczynia z wodą. Następnie kapłan przemawia i dwaj kantorzy śpiewają litanię. Wszyscy stoją i odpowiadają.

            Po Litanii kapłan błogosławi wodę chrzcielną wypowiadając ze złożonymi rękami modlitwę. W czasie modlitwy, w odpowiednim momencie wstawia się paschał do wody – raz lub trzy razy. Paschał wyjmuje się z wody. Lud wykonuje aklamację Chwała Ojcu….

            Po błogosławieństwie wody, wszyscy stojąc i trzymając w rękach zapalone świece, odnawiają przyrzeczenia chrztu. Następnie kapłan kropi lud wodą święconą. W rym czasie wszyscy śpiewają pieśń.

            Po pokropieniu kapłan wraca na miejsce przewodniczenia, opuszcza się wyznanie wiary i odmawia się modlitwę powszechną.

IV. LITURGIA EUCHARYSTYCZNA

            Kapłan podchodzi do ołtarza i jak zwykle rozpoczyna Liturgię Eucharystyczną.

            1 prefacja Wielkanocna (20). W modlitwach eucharystycznych 1-3, wspomnienie tajemnicy dnia.

V. PROCESJA REZUREKCYJNA

            Opuszcza się pozdrowienie, błogosławieństwo i formułę pożegnania wiernych. Bezpośrednio po modlitwie po Komunii, Kapłani i Ministranci udają się do Grobu Pańskiego. Następuje wystawienie Najświętszego Sakramentu, po czym Celebrans okadza Go. Kapłan poucza wiernych o znaczeniu procesji.

            Celebrans otrzymuje welon naramienny, bierze monstrancje i wyrusza procesja ze śpiewem Wesoły nam dzień lub Chrystus zmartwychwstan jest.

            Na początku procesji niesie się krzyż z czerwoną stułą oraz figurę Zmartwychwstałego. Okrąża się kościół raz lub trzy razy. Po powrocie do głównego ołtarza, krzyż i figurę ustawia się obok ołtarza. Kapłan intonuje hymn Ciebie, Boga wysławiamy. Modlitwa na błogosławieństwo.

            Kapłan błogosławi Najświętszym Sakramentem i chowa Go do tabernakulum. Na zakończenie śpiewa się wielkanocną antyfonę do Najświętszej Maryi Panny.

ASYSTA – Liturgia Męki Pańskiej

LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ

1. Procesja wejścia – idzie dłuższą drogą lub wejście przez dwór. W procesji nie niesie się krzyża, świec i jakichkolwiek przedmiotów. Odbywa się ona w milczeniu. Przy ołtarzu Ministranci w parach oddają poprzez ukłon cześć ołtarzowi i udają się na swoje miejsca. Kapłan po oddaniu czci pada na twarz lub klęka. Pozostali klękają i modlą się w milczeniu. Następnie wszyscy wstają, a kapłan z posługującymi udają się na swoje miejsca i odmówiona zostaje Kolekta.

2. Liturgia Słowa – Czytanie I, Psalm, Czytanie II, Śpiew przed Ewangelią. Opis Meki Pańskiej według św. Jana w taki sam sposób jak w Niedziele Palmową. Następuje krótka homilia i modlitwa w ciszy. Na zakończenie Liturgii Słowa odbywa się modlitwa powszechna.

3. Adoracja Krzyża – może mieć dwie formy:

I. Wniesienie zasłoniętego Krzyża, a obok niego idzie dwóch Ministrantów ze świecami. Następnie Celebrans stojąc przed ołtarzem odsłania górną część krzyża i podnosi go śpiewając Oto drzewo krzyża. Wszyscy odpowiadają Pójdźmy z pokłonem i klękają oddając cześć Krzyżowi. Kapłan trzyma wzniesiony Krzyż. Następnie odsłania prawe ramię Krzyża i odbywa się wszystko jak poprzednio. Wreszcie odsłania Krzyż całkowicie i wszystko odbywa się jak za pierwszym razem. Kapłan zanosi krzyż przed balaski w towarzystwie dwóch Ministrantów ze świecami. Przekazuje Go Ministrantom, którzy podtrzymują krzyż i wycierają go puryfikaterzem.

II. Niezasłonięty Krzyż zostaje wniesiony od drzwi kościoła w asyście świec. W pobliżu wejścia, pośrodku kościoła i przy wejściu do prezbiterium niosący Krzyż zatrzymuje się, podnosi go i śpiewa wezwanie Oto drzewo krzyża. Wszyscy odpowiadają i po każdej odpowiedzi klękają przez chwilę milcząc. Następnie Krzyż i świece umieszcza się tak, jak wyżej podano i rozpoczyna się adoracja krzyża.

Adoracja Krzyża odbywa się w kolejności: Celebrans, Kapłani, Ceremoniarze, Lektorzy, Ministranci Starsi, Ministranci Młodsi i wszyscy wierni podchodzą procesjonalnie przed Krzyż, aby oddać mu cześć. Po zakończeniu adoracji Krzyż zanosi się na miejsce przygotowane przy ołtarzu, a zapalone świece stawia przy Krzyżu.

3. Komunia święta – ołtarz nakryw się obrusem i umieszcza się na nim korporał oraz mszał. Następnie przynosi się Najświętszy Sakrament. Wszyscy stoją w milczeniu. Dwaj Ministranci ze świecami towarzyszą przy Najświętszym Sakramencie, świece stawia się na lub przy ołtarzu. Następuje Modlitwa Pańska oraz rozdzielenie Komunii Świętej. Następnie puryfikacja opróżnionych naczyń. (Można od razu przenieść Cyborium do tabernakulum w Grobie Pańskim. Modlitwa po Komunii.

4. Procesja do Grobu Pańskiego – Najświętszy Sakrament wystawia się w Monstrancji okrytej przezroczystym białym welonem na ołtarzu. Kapłan nakłada kadzidło do kadzielnicy, klęka i okadza Najświętszy Sakrament, a następnie w uroczystej procesji przenosi Go do Grobu Pańskiego. (Ministranci Młodsi, Ministranci Starsi, Lektorzy, Ceremoniarze, Kapłani, Ministranci z Kadzielnicą, Celebrans z Najświętszym Sakramentem w asyście Ministrantów ze świecami, Asystujący) Po wystawieniu Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim, kapłan okadza Go i po chwili milczenia odmawia modlitwę.  Następuje krótka adoracja w ciszy, a po niej odejście do zakrystii.

5. Obnażenie – po zakończeniu Liturgii Męki Pańskiej obnaża się ołtarz w prezbiterium.

ASYSTA – Msza Wieczerzy Pańskiej

Komentarz + ceremoniarz porządkowy: Michał Zięba

Asysta: ks. Akolita

Asysta: Bogusław Doroszko

Wnoszenie ewangeliarza- ?

Kadzidło: Jakub Lewicki i Damian Nawarecki

Krzyż:  Wiktor Gadzinowski

Akolitki: Mateusz Zięba i Mateusz Torchała

Dzwonki na Chwała na wysokości:

– sygnaturka S.K. – Jakub Lewicki

– sygnaturka N.K. –  Bartosz Matuszak

– dzwonki 1 –  Michał Kaczmarz

– dzwonki 2 –  Tymoteusz Doroszko

– gong 1 – Karol Zalewski

Kropidło do promocji ministrantów –  Michał Zięba

Odniesienie dzwonków i gongu: dzwoniący

Miska i dzbanek: Bartosz Matuszak

Ręczniki: Tymoteusz Doroszko

Umycie rąk: Michał Zięba, Michał Kaczmarz

Wnoszenie ławek do obrzędu obmycia nóg-

 ławka duża- Jakub Lewicki i Damian Nawarecki

ławki małe- Kacper Pokutycki i Mateusz Zięba

                 – Bartosz Matuszak i Wiktor Gadzinowski

Modlitwa wiernych: ks. Akolita

Czytanie 1: Radosław Matuszak

Czytania 2:  Bogusław Strzała

Psalm + aklamacja przed Ewangelią: Krzysztof Dancewicz

Kołatki:

– Tymoteusz Doroszko

– Wiktor Gadzinowski

Kielich: Krystian Machała    

Puszki + ampułki: Szymon Jendrek, Dominik Rutkowski

Świece/ 2 akolitki- Michał Kaczmarz, Tymoteusz Doroszko

Welon: Michał Zięba

Pateny + koszyki do modlitw za księży

– Michał Kaczmarz

– Tymoteusz Doroszko

– Karol Zalewski

– Wiktor Gadzinowski

– Kacper Pokutycki

Kołatki na procesję do kaplicy adoracji- Kacper Pokutycki i Michał Kaczmarz

MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ

1. Rozpoczęcie uroczystą procesją wejścia – dłuższa droga lub wejście procesji przez dwór. Prowadzi Ceremoniarz, następnie Kadzidło, Krzyż ze świecami, Kandydaci, Ministranci Młodsi, Ministranci Starsi, Lektorzy, Ceremoniarze, Koncelebransi, Celebrans wraz z Asystującymi. Kadzidło wraz z Krzyżem i świecami kłania się i zajmuje odpowiednie miejsca. Pozostali kłaniają się oddając cześć ołtarzowi i udają się na swoje miejsca: Lektorzy i Ceremoniarze w Prezbiterium, Ministranci Starsi z tyłu Prezbiterium, Ministranci Młodsi i Kandydaci w ławkach przed balaskami.

2. Okadzenie ołtarza – następuje okadzenie ołtarza i krzyża. Następnie obrzędy wstępne.

3. Śpiew hymnu Chwała na wysokości– w czasie śpiewania hymnu uderza się w dzwonki (sygnaturki przy starej i nowej zakrystii, dzwonki i gong w prezbiterium). Kiedy zakończy się śpiewanie hymnu dzwonki oraz gong zostają wyniesione, od tej chwili zastępują je kołatki.

4. Kolekta.

5. Liturgia słowa – należy zwrócić uwagę na mikrofon, szczególnie kiedy osoby czytające lub śpiewające nie należą do LSO. Po homilii następuje promocja ministrancka oraz obrzęd umycia nóg.

6. Promocja ministrancka – zgodnie z rytuałem wprowadzenia w posługę Ministranta i Lektora. Promocję najpierw otrzymują Kandydaci na Ministranta Młodszego, Ministrant Młodszy na Starszego, Lektor na Ceremoniarza.

7. Obrzęd umywania nóg – po zakończeniu promocji wyznaczeni Ministranci przygotowują miskę i dzbanek do obmycia nóg oraz miejsce dla dwunastu mężczyzn. Ceremoniarz zaprowadza mężczyzn na wskazane miejsce. Asystujący pomagają zdjąć Celebransowi ornat i asystują podczas obrzędu. Kiedy zakończy się obmycie nóg podchodzą Ministranci z wodą i ręcznikiem do Celebransa, aby mógł umyć ręce. Asystujący pomagają ubrać ornat.

8. Modlitwa powszechna – również tutaj, jeżeli wezwania czytają osoby z poza LSO należy zwrócić uwagę na mikrofon. (Nie odmawia się wyznania wiary).

9. Procesja z darami – asystujący przygotowują ołtarz, rozkładają korporały i ustawiają mszał. Następnie zostaje przyniesiony chleb eucharystyczny oraz wino i woda. Następuje przygotowanie darów oraz okadzenie. Dalsza część liturgii przebiega bez zmian.

10. Liturgia Eucharystyczna – używamy w tym dniu 1 prefacji o Najświętszej Eucharystii (nr 46) oraz Kanonu rzymskiego. Po zakończeniu modlitwy nad darami wychodzą Ministranci z akolitkami. W czasie śpiewu Święty, Święty wychodzi przed ołtarz Ministrant z dymiącą kadzielnicą, również wtedy trzeba rozdać Koncelebransom Kanony. Należy zwrócić uwagę w Kanonie na modlitwy własne. Zwrócić należy tutaj uwagę na Ministrantów, którzy kołatkami dadzą znak wiernym, aby uklęknęli.

11. Komunia święta – z patenami idą w pierwszej kolejności Lektorzy, następnie Ministranci Starsi. Po rozdzieleniu Komunii świętej puryfikacja pustych naczyń i kielicha. Na ołtarzu pozostaje Najświętszy Sakrament w Cyboriach oraz Kustodii. Następuje modlitwa po Komunii. W tym momencie również są przewidziane życzenia – należy wyznaczyć ministrantów, którzy rozdadzą w koszykach kartki z modlitwami za kapłanów. Przygotowują się Ministranci z dymiącą kadzielnicą i Ministranci ze świecami, ustawiają się przed ołtarzem.

12. Przeniesienie Najświętszego Sakramentu – kapłan stojąc przed ołtarzem, nakłada kadzidło do kadzielnicy i okadza Najświętszy Sakrament. Następnie otrzymuje welon naramienny, bierze Cyborium/Kustodie i okrywa welonem. Formuje się procesja: Ministrant z Krzyżek, Ministranci z akolitkami, Ministranci Młodsi, Ministranci Starsi, Lektorzy, Ceremoniarze, Koncelebransi, Ministranci z dymiącą kadzielnicą, Ministranci z akolitkami, Kapłani z Najświętszym Sakramentem, Asystujący.

13. Zakończenie – Kapłan ustawia Cyborium/Kustodie, nakłada kadzidło i klęcząc okadza Najświętszy Sakrament. Następuje chwila adoracji w ciszy i powrót do zakrystii.

14. Obnażenie ołtarza – wynosi się krzyże z kościoła lub powinny być zasłonięte czerwonym albo fioletowym materiałem, ściąga obrus z ołtarza, drzwiczki jeżeli tabernakulum jest puste powinny być otwarte (wygasza się wieczna lampkę).

KALENDARIUM LSO

NIEDZIELA PALMOWA

SOBOTA:

18:00 – krótka
• Ewangelista: Wiktor G.
• Tłum: Bartosz M.
• Inni: Patryk D.

NIEDZIELA:


07:30 – LSO – długa
• Narrator: Bogusław D.
• Tłum: Mateusz Z.
• Inni: Tymoteusz D.

09:00 – Domowy Kościół

10:30 – LSO – krótka
• Narrator: Michał Z.
• Tłum: Jakub L.
• Inni: Mateusz Z.

12:00 – LSO -długa
• Ewangelista: Bogusław S.
• Tłum: Radosław M.
• Inni: Bartosz M.

13:15 – LSO – dluga
• Ewangelista: Stefan K.
• Tłum: Damian N.
• Inni: Patryk D.

18:00 – LSO – długa
• Ewangelista: Krzysztof D.
• Tłum: Damian N.
• Inni: Michał D.

20:00 – KSM – długa
• Ewangelista: Jakub L.
• Tłum: Schola
• Inni: Michał Z.