1. Rozpoczęcie uroczystą procesją wejścia – dłuższa droga lub wejście procesji przez dwór. Prowadzi Ceremoniarz, następnie Kadzidło, Krzyż ze świecami, Kandydaci, Ministranci Młodsi, Ministranci Starsi, Lektorzy, Ceremoniarze, Koncelebransi, Celebrans wraz z Asystującymi. Kadzidło wraz z Krzyżem i świecami kłania się i zajmuje odpowiednie miejsca. Pozostali kłaniają się oddając cześć ołtarzowi i udają się na swoje miejsca: Lektorzy i Ceremoniarze w Prezbiterium, Ministranci Starsi z tyłu Prezbiterium, Ministranci Młodsi i Kandydaci w ławkach przed balaskami.

2. Okadzenie ołtarza – następuje okadzenie ołtarza i krzyża. Następnie obrzędy wstępne.

3. Śpiew hymnu Chwała na wysokości– w czasie śpiewania hymnu uderza się w dzwonki (sygnaturki przy starej i nowej zakrystii, dzwonki i gong w prezbiterium). Kiedy zakończy się śpiewanie hymnu dzwonki oraz gong zostają wyniesione, od tej chwili zastępują je kołatki.

4. Kolekta.

5. Liturgia słowa – należy zwrócić uwagę na mikrofon, szczególnie kiedy osoby czytające lub śpiewające nie należą do LSO. Po homilii następuje promocja ministrancka oraz obrzęd umycia nóg.

6. Promocja ministrancka – zgodnie z rytuałem wprowadzenia w posługę Ministranta i Lektora. Promocję najpierw otrzymują Kandydaci na Ministranta Młodszego, Ministrant Młodszy na Starszego, Lektor na Ceremoniarza.

7. Obrzęd umywania nóg – po zakończeniu promocji wyznaczeni Ministranci przygotowują miskę i dzbanek do obmycia nóg oraz miejsce dla dwunastu mężczyzn. Ceremoniarz zaprowadza mężczyzn na wskazane miejsce. Asystujący pomagają zdjąć Celebransowi ornat i asystują podczas obrzędu. Kiedy zakończy się obmycie nóg podchodzą Ministranci z wodą i ręcznikiem do Celebransa, aby mógł umyć ręce. Asystujący pomagają ubrać ornat.

8. Modlitwa powszechna – również tutaj, jeżeli wezwania czytają osoby z poza LSO należy zwrócić uwagę na mikrofon. (Nie odmawia się wyznania wiary).

9. Procesja z darami – asystujący przygotowują ołtarz, rozkładają korporały i ustawiają mszał. Następnie zostaje przyniesiony chleb eucharystyczny oraz wino i woda. Następuje przygotowanie darów oraz okadzenie. Dalsza część liturgii przebiega bez zmian.

10. Liturgia Eucharystyczna – używamy w tym dniu 1 prefacji o Najświętszej Eucharystii (nr 46) oraz Kanonu rzymskiego. Po zakończeniu modlitwy nad darami wychodzą Ministranci z akolitkami. W czasie śpiewu Święty, Święty wychodzi przed ołtarz Ministrant z dymiącą kadzielnicą, również wtedy trzeba rozdać Koncelebransom Kanony. Należy zwrócić uwagę w Kanonie na modlitwy własne. Zwrócić należy tutaj uwagę na Ministrantów, którzy kołatkami dadzą znak wiernym, aby uklęknęli.

11. Komunia święta – z patenami idą w pierwszej kolejności Lektorzy, następnie Ministranci Starsi. Po rozdzieleniu Komunii świętej puryfikacja pustych naczyń i kielicha. Na ołtarzu pozostaje Najświętszy Sakrament w Cyboriach oraz Kustodii. Następuje modlitwa po Komunii. W tym momencie również są przewidziane życzenia – należy wyznaczyć ministrantów, którzy rozdadzą w koszykach kartki z modlitwami za kapłanów. Przygotowują się Ministranci z dymiącą kadzielnicą i Ministranci ze świecami, ustawiają się przed ołtarzem.

12. Przeniesienie Najświętszego Sakramentu – kapłan stojąc przed ołtarzem, nakłada kadzidło do kadzielnicy i okadza Najświętszy Sakrament. Następnie otrzymuje welon naramienny, bierze Cyborium/Kustodie i okrywa welonem. Formuje się procesja: Ministrant z Krzyżek, Ministranci z akolitkami, Ministranci Młodsi, Ministranci Starsi, Lektorzy, Ceremoniarze, Koncelebransi, Ministranci z dymiącą kadzielnicą, Ministranci z akolitkami, Kapłani z Najświętszym Sakramentem, Asystujący.

13. Zakończenie – Kapłan ustawia Cyborium/Kustodie, nakłada kadzidło i klęcząc okadza Najświętszy Sakrament. Następuje chwila adoracji w ciszy i powrót do zakrystii.

14. Obnażenie ołtarza – wynosi się krzyże z kościoła lub powinny być zasłonięte czerwonym albo fioletowym materiałem, ściąga obrus z ołtarza, drzwiczki jeżeli tabernakulum jest puste powinny być otwarte (wygasza się wieczna lampkę).