1. Procesja wejścia – idzie dłuższą drogą lub wejście przez dwór. W procesji nie niesie się krzyża, świec i jakichkolwiek przedmiotów. Odbywa się ona w milczeniu. Przy ołtarzu Ministranci w parach oddają poprzez ukłon cześć ołtarzowi i udają się na swoje miejsca. Kapłan po oddaniu czci pada na twarz lub klęka. Pozostali klękają i modlą się w milczeniu. Następnie wszyscy wstają, a kapłan z posługującymi udają się na swoje miejsca i odmówiona zostaje Kolekta.

2. Liturgia Słowa – Czytanie I, Psalm, Czytanie II, Śpiew przed Ewangelią. Opis Meki Pańskiej według św. Jana w taki sam sposób jak w Niedziele Palmową. Następuje krótka homilia i modlitwa w ciszy. Na zakończenie Liturgii Słowa odbywa się modlitwa powszechna.

3. Adoracja Krzyża – może mieć dwie formy:

I. Wniesienie zasłoniętego Krzyża, a obok niego idzie dwóch Ministrantów ze świecami. Następnie Celebrans stojąc przed ołtarzem odsłania górną część krzyża i podnosi go śpiewając Oto drzewo krzyża. Wszyscy odpowiadają Pójdźmy z pokłonem i klękają oddając cześć Krzyżowi. Kapłan trzyma wzniesiony Krzyż. Następnie odsłania prawe ramię Krzyża i odbywa się wszystko jak poprzednio. Wreszcie odsłania Krzyż całkowicie i wszystko odbywa się jak za pierwszym razem. Kapłan zanosi krzyż przed balaski w towarzystwie dwóch Ministrantów ze świecami. Przekazuje Go Ministrantom, którzy podtrzymują krzyż i wycierają go puryfikaterzem.

II. Niezasłonięty Krzyż zostaje wniesiony od drzwi kościoła w asyście świec. W pobliżu wejścia, pośrodku kościoła i przy wejściu do prezbiterium niosący Krzyż zatrzymuje się, podnosi go i śpiewa wezwanie Oto drzewo krzyża. Wszyscy odpowiadają i po każdej odpowiedzi klękają przez chwilę milcząc. Następnie Krzyż i świece umieszcza się tak, jak wyżej podano i rozpoczyna się adoracja krzyża.

Adoracja Krzyża odbywa się w kolejności: Celebrans, Kapłani, Ceremoniarze, Lektorzy, Ministranci Starsi, Ministranci Młodsi i wszyscy wierni podchodzą procesjonalnie przed Krzyż, aby oddać mu cześć. Po zakończeniu adoracji Krzyż zanosi się na miejsce przygotowane przy ołtarzu, a zapalone świece stawia przy Krzyżu.

3. Komunia święta – ołtarz nakryw się obrusem i umieszcza się na nim korporał oraz mszał. Następnie przynosi się Najświętszy Sakrament. Wszyscy stoją w milczeniu. Dwaj Ministranci ze świecami towarzyszą przy Najświętszym Sakramencie, świece stawia się na lub przy ołtarzu. Następuje Modlitwa Pańska oraz rozdzielenie Komunii Świętej. Następnie puryfikacja opróżnionych naczyń. (Można od razu przenieść Cyborium do tabernakulum w Grobie Pańskim. Modlitwa po Komunii.

4. Procesja do Grobu Pańskiego – Najświętszy Sakrament wystawia się w Monstrancji okrytej przezroczystym białym welonem na ołtarzu. Kapłan nakłada kadzidło do kadzielnicy, klęka i okadza Najświętszy Sakrament, a następnie w uroczystej procesji przenosi Go do Grobu Pańskiego. (Ministranci Młodsi, Ministranci Starsi, Lektorzy, Ceremoniarze, Kapłani, Ministranci z Kadzielnicą, Celebrans z Najświętszym Sakramentem w asyście Ministrantów ze świecami, Asystujący) Po wystawieniu Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim, kapłan okadza Go i po chwili milczenia odmawia modlitwę.  Następuje krótka adoracja w ciszy, a po niej odejście do zakrystii.

5. Obnażenie – po zakończeniu Liturgii Męki Pańskiej obnaża się ołtarz w prezbiterium.