I. LITURGIA ŚWIATŁA

1. Procesja do miejsca poświęcenia ognia – wygasza się światła w kościele. Rozpala się ognisko. Procesja przychodzi do ogniska i kapłan pozdrawia lud jak zwykle wprowadzając wiernych w liturgię Wigilii.

2. Poświęcenie ognia i przygotowanie Paschału – następuje poświęcenie ognia. Przed Celebransem staje Akolita lub Ministrant, który trzyma Paschał. Kapłan żłobi rylcem Krzyż, nad nim Alfę, pod Omegę, a na czterech polach cyfry bieżącego roku. Później umieszcza pięć gron. Teraz zapala paschał od nowego ognia. W między czasie ministranci wyciągają z ognia rozżarzone węgle do trybularza.

3. Procesja z Paschałem – po zapaleniu paschału Celebrans nakłada kadzidło do kadzielnicy. Bierze w obie ręce Paschał i wyrusza procesja do kościoła. Na czele idzie turyferarz z dymiącą kadzielnicą. Za nim niosący paschał, Koncelebransi, Ministranci i lud. Wszyscy niosą świece.

            Przy drzwiach kościoła niosący paschał zatrzymuje się i śpiewa Światło Chrystusa. Wtedy Koncelebransi zapalają świece.

            Na środku kościoła ponownie się zatrzymuje i śpiewa, wtedy już wszyscy zapalają świece od płomienia Paschału.

            Przy ołtarzu stojąc zwrócony do ludu, śpiewa po raz trzeci i teraz zapala się wszystkie światła w kościele. Paschał umieszcza się na świeczniku. Następnie nakłada się kadzidło jak przed Ewangelią.

4. Orędzie paschalne – następuje okadzenie księgi, a potem Paschału i na Ambonie lub przy pulpicie rozpoczyna się śpiew orędzia wielkanocnego. Wszyscy stoją trzymając zapalone świece.

II. LITURGIA SŁOWA

Lekcjonarz na Wigilię Paschalną będącą matką wszystkich wigilii podaje dziewięć czytań z Pisma świętego: siedem ze Starego Testamentu i dwa z Nowego (epistoła i Ewangelia).

            Po zakończeniu orędzia wielkanocnego wszyscy gaszą świece i siadają. Przed rozpoczęciem czytań kapłan zwraca się do ludu.

            Następują czytania. Lektor udaje się na ambonę i wykonuje pierwsze czytanie. Potem kantor śpiewa psalm, a lud powtarza refren. Następnie wszyscy wstają. Kapłan mówi Módlmy się, wszyscy modlą się w ciszy. Potem kapłan odmawia kolektę. I tak za każdym razem.

            Po ostatnim czytaniu ze Starego Testamentu oraz po psalmie responsoryjnym i modlitwie, która po nim następuje, zapala się świece ołtarzowe. Następnie kapłan intonuje hymn Chwała na wysokości Bogu. W czasie śpiewu biją dzwony. Po hymnie kapłan odmawia kolektę.

            Następnie jest epistoła – lektor odczytuje urywek z Listu Apostoła. Po odczytaniu epistoły wszyscy wstają. Kapłan uroczyście intonuje Alleluja, które wszyscy powtarzają. Następnie psalmista lub kantor śpiewa psalm, a lud powtarza refren Alleluja.

            Na Ewangelię nie przynosi się świeczników, można natomiast używać kadzidła. Po Ewangelii jest homilia, a po niej rozpoczyna się liturgia chrzcielna.

III. LITURGIA CHRZCIELNA

            Kapłan z posługującymi podchodzi do naczynia z wodą. Następnie kapłan przemawia i dwaj kantorzy śpiewają litanię. Wszyscy stoją i odpowiadają.

            Po Litanii kapłan błogosławi wodę chrzcielną wypowiadając ze złożonymi rękami modlitwę. W czasie modlitwy, w odpowiednim momencie wstawia się paschał do wody – raz lub trzy razy. Paschał wyjmuje się z wody. Lud wykonuje aklamację Chwała Ojcu….

            Po błogosławieństwie wody, wszyscy stojąc i trzymając w rękach zapalone świece, odnawiają przyrzeczenia chrztu. Następnie kapłan kropi lud wodą święconą. W rym czasie wszyscy śpiewają pieśń.

            Po pokropieniu kapłan wraca na miejsce przewodniczenia, opuszcza się wyznanie wiary i odmawia się modlitwę powszechną.

IV. LITURGIA EUCHARYSTYCZNA

            Kapłan podchodzi do ołtarza i jak zwykle rozpoczyna Liturgię Eucharystyczną.

            1 prefacja Wielkanocna (20). W modlitwach eucharystycznych 1-3, wspomnienie tajemnicy dnia.

V. PROCESJA REZUREKCYJNA

            Opuszcza się pozdrowienie, błogosławieństwo i formułę pożegnania wiernych. Bezpośrednio po modlitwie po Komunii, Kapłani i Ministranci udają się do Grobu Pańskiego. Następuje wystawienie Najświętszego Sakramentu, po czym Celebrans okadza Go. Kapłan poucza wiernych o znaczeniu procesji.

            Celebrans otrzymuje welon naramienny, bierze monstrancje i wyrusza procesja ze śpiewem Wesoły nam dzień lub Chrystus zmartwychwstan jest.

            Na początku procesji niesie się krzyż z czerwoną stułą oraz figurę Zmartwychwstałego. Okrąża się kościół raz lub trzy razy. Po powrocie do głównego ołtarza, krzyż i figurę ustawia się obok ołtarza. Kapłan intonuje hymn Ciebie, Boga wysławiamy. Modlitwa na błogosławieństwo.

            Kapłan błogosławi Najświętszym Sakramentem i chowa Go do tabernakulum. Na zakończenie śpiewa się wielkanocną antyfonę do Najświętszej Maryi Panny.