Kawałek białego płótna zaprasowany na 9 części.
Podczas Liturgii Eucharystycznej rozkłada się go na ołtarzu i stawia na nim dary ofiarne.
W razie potrzeby używa się kilku korporałów.

0676a0_46a9d0a3ca834268ac9dce7cdc11f4b1