Jest to część składowa monstrancji będąca metalową oprawką najczęściej w kształcie półksiężyca,
która przytrzymuje Najświętszy Sakrament wystawiony w monstrancji.
Melchizedek po wystawieniu Najświętszego Sakramentu przechowuje się w kustodii w tabernakulum.

0676a0_bbeaea5c56bf420ca174faac8d20f53c