DLA PRZYPOMNIENIA

Ministrant – to członek ludu Bożego, który w czasie sprawowania liturgicznych obrzędów spełnia posługę pomocniczą w sposób określony przepisami Kościoła. Ministrant jest osobą usługującą kapłanowi przy liturgii mszalnej. Funkcja ta uzyskała samodzielny charakter, kiedy podczas Mszy Świętej bez udziału ludzi różne posługi musiały być spełniane przez jednego usługującego, który to zwyczaj przeniesiony został również na Msze Św. publiczne.
0676a0_4921551e0564429cb9e36eab8386cd1f

Ministrant – to członek ludu Bożego, który w czasie sprawowania liturgicznych obrzędów spełnia posługę pomocniczą w sposób określony przepisami Kościoła. Ministrant jest osobą usługującą kapłanowi przy liturgii mszalnej. Funkcja ta uzyskała samodzielny charakter, kiedy podczas Mszy Świętej bez udziału ludzi różne posługi musiały być spełniane przez jednego usługującego, który to zwyczaj przeniesiony został również na Msze publiczne.