DLA PRZYPOMNIENIA

Ministrant – to członek ludu Bożego, który w czasie sprawowania liturgicznych obrzędów spełnia posługę pomocniczą w sposób określony przepisami Kościoła. Ministrant jest osobą usługującą kapłanowi przy liturgii mszalnej. Funkcja ta uzyskała samodzielny charakter, kiedy podczas Mszy Świętej bez udziału ludzi różne posługi musiały być spełniane przez jednego usługującego, który to zwyczaj przeniesiony został również na Msze Św. publiczne.

0676a0_fd0a696c281d484e8614b6d55a415ebf

Szatą ubieraną przez ministranta jest komża.
Komża – to skrócona alba o szerokich rękawach, sięgająca do kolan. Ma ona biały kolor. Najpierw używano jej w chórze, czyli podczas liturgii godzin, a od XIV wieku także do tych wszystkich funkcji liturgicznych, dla których alba nie była wyraźnie przepisana. Symbolika komży jest taka sama, co alby, a więc oznacza czystość duszy. Oprócz komży ministrant ubiera sutanellę (sutankę) , która ma znaczenie tylko estetyczne oraz kołnierzyk (pelerynkę), który także ma podobne znaczenie.