Kim jest MINISTRANT   ?

Z reguły słysząc „ministrant”, wyobrażamy sobie chłopca, ubranego w czerwony strój z białą komżą, oraz czerwonym kołnierzem, krążącym wokół ołtarza, dzwoniącego w odpowiednich momentach Mszy Świętej.

Tymczasem obok tych najmłodszych są także i starsi młodzieńcy oraz panowie – są ministrantami, lektorami, kantorami, ceremoniarzami.

0676a0_1f564fd2d59849f8bb23c430ad8739c6

Służba ministrancka, to również powołanie przy ołtarzu Chrystusa, nie każdy jest do tej służby wezwany i nie każdy to wezwanie przyjmuje. Przeżywając liturgie sakramentalną, jako ministrant uczy się przeżywać całe swoje życie jako służbę dla Boga i uświęcenie siebie jako chrześcijanina i zawsze, niezależnie od miejsca i środowiska w którym się znajduje, nie przestaje być ministrantem – człowiekiem bliższym Panu Bogu. W życiu codziennym ministrant powinien postępować według reguł, które zostały nazwane „Zasadami Ministranta”. Ministranckie pozdrowienie „Króluj nam Chryste”, to pragnienie i dbałość, by Chrystus królował w jego sercu „Zawsze i wszędzie”.

 

Zasady MINISTRANTA

1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swe obowiązki służby ołtarza.
2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
3. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
4. Ministrant pracuje nad swoim charakterem i czuwa nad czystością serca i duszy.
5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
6. Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość.
7. Ministrant jest dobrym synem i bratem.
8. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.
9. Ministrant przez swoją pilność i sumienność staje się przykładem dla innych.
10. Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.