0676a0_ebe2144b82274b0dbdadab23ed9f9677

MODLITWA PRZED MSZĄ ŚWIĘTĄ

   Przyjdź, Duchu Święty!

   Udziel mi łaski godnego głoszenia słowa Bożego, a wszystkim zgromadzonym na liturgii udziel daru przyjęcia tego słowa w swoim sercu. Naucz nas wiernie pełnić wolę Ojca niebieskiego.  Amen