Liturgiczna Służba Dorosłych (SLD) – są to w dużym stopniu ojcowie ministrantów i lektorów – 8 panów.

Liturgiczna Służba Ołtarza (LSO):
3 Ceremoniarzy,
– 8 Lektorów,
16 Ministrantów Starszych,
6 Ministrantów Młodszych.

Jednocześnie zapraszamy chętnych chłopców i mężczyzn
chcących służyć przy ołtarzu Chrystusa do naszej wspólnoty LSO lub SLD.
Zgłosić można się po każdej Mszy świętej w zakrystii.