W naszej parafii funkcjonują dwa zgromadzenia liturgiczne
Liturgiczna Służba Dorosłych (SLD) – są to w dużym stopniu ojcowie ministrantów i lektorów
Liturgiczna Służba Ołtarza (LSO) – składa się z kandydatów, ministrantów, lektorów i ceremoniarzy.
SLD w chwili obecnej składa się z 10. panów.
LSO liczy :
3. Ceremoniarzy
10. Lektorów (w tym dwaj są po „Archidiecezjalnym Kursie LEKTORSKIM”)
14. Ministrantów STARSZYCH
12. Ministrantów MŁODSZYCH
1. Kandydat na Ministranta