Mały, biały, złożony na trzy części prostokątny kawałek płótna lnianego bądź konopnego, służący do puryfikacji,
czyli do wycierania naczyń liturgicznych i palców celebransa.

0676a0_a9075097e2484b18964e1119e7b2622e