Specjalny ręczniczek służący wytarciu rąk kapłana po lavabo.

0676a0_104f6761279c4a89b315e1d27fb4e19d