0676a0_ebe2144b82274b0dbdadab23ed9f9677

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ

   Boże, którego dobroć powołała mnie do Twej służby, spraw, bym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach przez dzień dzisiejszy   i całe me życie szedł tylko drogą zbawienia.

       Przez Chrystusa, Pana naszego.  Amen