0676a0_ebe2144b82274b0dbdadab23ed9f9677

MODLITWA PRZED MSZĄ ŚWIĘTĄ

   Oto za chwilę przystąpię „Do Ołtarza Bożego, do Boga, który rozwesela młodość moją”. Do Świętej przystępuję służby. Chcę ją dobrze pełnić.

      Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia, aby myśli moje były przy zwrócone na ołtarz, a serce moje oddane tylko Tobie.  Amen