Naczynie liturgiczne z wodą, zazwyczaj stojące przy tabernakulum.
Służy do obmywania (ablucji) palców przez szafarza po udzieleniu komunii świętej,
bądź umieszczenia w nim drobnych okruszków, bądź upadłej hostii świętej,
która rozpuszcza się w znajdującej się w nim wodzie.

132d0f832aff5671706c2897d9d7d55b