Kwadratowy, usztywniany kawałek płótna, służący do nakrycia kielicha mszalnego w celu uchronienia
Najświętszej Krwi przed zabrudzeniem.

0676a0_5d5e226ed5bc45e2a7de23a4af279604