Szczęść Boże!

Zaszła zmiana w terminie jutrzejszej przymiarki strojów liturgicznych. Przymiarka odbędzie się jutro, w sobotę o godz. 10:00 w domu katechetycznym i będzie połączona ze zbiórką. Zbiórka dotyczy ministrantów, a przymiarka niżej wymienionych z nich:

 

1) Mikołaj Burdziak
2) Patryk Dieu
3) Tymoteusz Doroszko
4) Jan Falana
5) Piotr Frąc
6) Mateusz Zięba
7) Adrian Tomczak

 

Bardzo proszę o obecność.


W związku z powyższym jutrzejsza zbiórka odbędzie się o godz. 10:00, a nie o godz. 11:30. 


Po zbiórce o godz. 11:00 odbędzie się Pierwsza Komunia Święta Dzieci z SP 116. Bardzo proszę, żeby ministranci, którzy będą mogli, służyli jeszcze na tej Mszy św., która będzie zaraz po zbiórce.

Zapraszamy do zapisu dzieci na wyjazd wakacyjny organizowany przez ks. Grzegorza. Dane kontaktowe do ks. Grzegorza:
adres e-mail: gregkm@wp.pl

Gdyby ktoś miał braki w stroju liturgicznym (za krótki, za wąski, zagubiony), również proszony jest o przyjście w jutrzejszą sobotę na godz. 10:00.

Bardzo dziękuję!
W razie pytań proszę o kontakt z Ks. Adamem (OPIEKUNEM LSO)

KNC !