07:30 – SLD
• Narrator: Bogusław Doroszko
• Tłum i inni: Tymoteusz Doroszko

09:00 – Domowy Kościół

10:30 – LSO
• Narrator: Michał Zięba
• Tłum: Jakub Lewicki
• Inni: Mateusz Zięba

12:00 – LSO
• Narrator: B. Strzała
• Tłum: R. Matuszak
• Inni: S. Kasperowicz

13:15 – LSO
• Narrator: Michał Zięba
• Tłum i inni: Jakub Lewicki

18:00 – LSO
• Narrator: B. Doroszko
• Tłum: K. Dancewicz
• Inni: M. Dancewicz

20:00 – KSM
• Narrator: Jakub Godlewski
• Tłum: Scholka
• Inni: Jakub Lewicki i Michał Zięba