Pierwsza zbiórka dla
lektorów i ceremoniarzy
odbędzie się dnia 28 września 2016r.
o godzinie 19:00.
Bardzo prosimy o obecność
i punktualne przybycie.